jueves, 27 de marzo de 2014

A IDADE MEDIA

A PREHISTORIA E AS 
IDADES DA HISTORIA

A historia da humanidade divídese en dous grandes etapas: a Prehistoria e a historia.

A Prehistoria
A Prehistoria é o período anterior a invención da escritura.
Na Prehistoria distínguense tres períodos: 

O Paleolítico: hai uns 2.500.000 anos.
 • Ferramentas de pedra tallada.
 • Viven en covas.
 • Son nómades.
 • Cazan animais.
 • Recollen froitos.

O Neolítico: ano 9.000 A.C.
 • Ferramentas de pedra puída.
 • Construen chozas.
 • Son sedentarios.
 • Comezan a cultivar plantas e a criar de animais.
 • Coñecen a cerámica.

Idade dos Metais: ano 4.000 A.C.

 • IDADE DO COBRE.
 • IDADE DO BRONCE.
 • IDADE DO FERRO.

Ao longo da Idade dos Metais fóronse perfeccionando as técnicas metalúrxicas.


A historia

Comeza coa aparición da escritura. Isto non sucedeu ao mesmo tempo en todo o mundo, se non que por exemplo: en Mesopotamia e en Exipto
miércoles, 26 de marzo de 2014

A Idade Media na historia

Na Idade Media os Romanos dominaron gran parte de Europa, durante mais de 500 anos.
A finais do século v d.C o Imperio romano debílitouse e os pobos das fronteiras invadiron os seus territorios.
Hay dous partes na Idade Media: Alta Idade Media e Baixa Idade Media.

As Invasions Xérmanicas
Os pobos do leste desprazaronse hacia Europa e asentaronse nas fronteiras romanas durante os siglos IV e V d.C. Adoptaron as mismas crenzas que os romanos tiñan.

martes, 25 de marzo de 2014

 A idade media

A  ALTA IDADE MEDIA: O FEUDALISMO

A Alta Idade Media é o período comprendido entre a caída do Imperio Romano, no século V (ano 476), e o século XII.
En Europa vivíanse grandes cambios territoriais, sociais e económicos.


Sociedade e economía

Nos novos reinos europeos prodúcese unha división da sociedade en tres estamentos ou clases sociais (nobreza, clero e campesiños). Esta organización social xurdida chámase FEUDALISMO.

O rei era a máxima autoridade nos reinos cristiáns da Alta Idade Media.


A nobreza composta por nobres, condes e marqueses. Adoitaban vivir en castelos e posuían as terras.Obedecían ao rei a cambio de poder e terras.


O clero dedicábase ao estudo é a cultura, ademáis das tarefas relixiosas. Os membros do alto clero (abades e bispos) posuían terras, xeralmente ao redor dun mosteiro, e vivían e actuaban como señores feudais.
O baixo clero (monxes e sacerdotes) realizaban algunhas tarefas agrícolas e estudaban as obras da Antigüidade, ademais de copialas para a súa difusión.

Os campesiños debían obedecer o señor feudal (nobreza o alto clero) e pagarlle impostos elevados a cambio de poder traballar as súas terras. 


O feudalismo


O pacto de vasalaxe establecíase entre cada nobre co rei, consistía en que os nobres defendían ao rei sempre que fose necesario a cambio de que os deixase administrar un territorio chamado feudo, convertíndose así en señores feudais.
Ás veces o feudo era rexido por un membro do alto clero, bispo ou abade.


Os campesiños traballaban as terras do feudo. Non tiñan liberdade nin para abandonalo nin para traballar para outro señor o para sí mesmos.

Algún campesiños eran servos xa que traballaban a cambio de casa e comida.


Nesta época a maioría da poboación habitaba en aldeas e casas illadas e dedicábanse á agriculltura, pero tamén había cidades onde vivían comerciantes e artesáns.

A baixa idade media: o nacemento da burguesía

A Baixa Idade Media é o período comprendido entre o século XII e o ano 1.492. Tempo de paz e cun incremento importante da poboación, son moitos os campesiños que foron vivir ás cidades. Ademáis as cidades disfrutaban dos favores do rei a cambio dos impostos que éste recadaba.
Sociedade e economía


O aumento do comercio xunto coa elaboración de productos artesanais favoreceu o crecemento das cidades, e con iso, o nacemento dunha nova clase social: a burguesía. Formada por comerciantes e artesáns que tiñan o seu propio negocio, é dicir, non eran vasalos de ningún señor.
As persoas que se dedicaban ao mesmo oficio agrupábanse en gremios ou en asociacións de oficios (zapateiros, albaneis...), que adoitaban ter os seus obradoiros na rúa ou nun barrio da cidade.

Nas cidades celébranse feiras e mercados, co comercio de animais, productos artesanais e agrícolas dábaselle unha gran vitalidade a economía.


Co tempo o comercio marítimo de longa distancia adquiriu moita importancia. Cidades mediterráneas coma Venecia, Xénova, Barcelona e Marsella participaban neste comercio marítimo polo Mediterráneo e intercambiaban mercadorías con Oriente Próximo. 

No século XIV comezou unha grande crise en toda Europa, provocada por varios anos de malas colleitas, que provocaron grandes fames a las que se lle uniron unha epidemia de peste negra a partir 1347, como consecuencia a poboación das cidades e das vilas diminuíu rapidamente. Cálculase que na segunda metade do século XIV Europa perdeu un tercio da súa poboación.

lunes, 24 de marzo de 2014

iván

CULTURA E ARTE NA IDADE MEDIA
A cultura europea da Idade Media está relacionada coa relixión .
A cultura desenvolvíase nos mosteiros onde os monxes estudaban e traducían obras. 
O latín era a lingua culta en Europa, pero nalgúns mosteiros empezouse a escribir en linguas romances deribadas do latín, como o Francés, o Italiano,o castelán, o catalán e o galego, que eran as que falaban a pobación.
Na baixa idade media, a partir do seculo XII(12),co crecemento das cidades, a cultura desenvólvese en novas institucions, como universidades e escolas catedralizadas.Neste período difundíronse por europa moitos coñecementos, procedente de oriente:métodos para medir  o tempo(táboas astronómicas, mapas celestes e reloxo mecánicos); perfeccionáronse as técnicas de orientación e fabricáronse barcos máis rápidos, o que faboreceu o comercio.
A ARTE
Na arte cristiá da idade media destacan dous estilos diferenciados: o románico, entre os séculos XI(11)eXII(12)e o gótico, entre o sécullos XII(12)eXIV(14).
O ROMÁNICO
Os edificios máis representativos do románico son as igrexas e os mosteiros.
As edificacions constrúense en pedra; moros grosos de pouca altura e ventás pequenas.O mais característico e o arco de medio punto.
A pintura e a escultura eran o medio para difundir a relixión.A arte románica buscaba simbolos  e imaxes comprensibles, para que a xente puidera entender os textos da biblia.
O GÓTICO
Relaciónase sobre todo coa arquitectura relixiosa, contruíanse grandes catedrais e conbentos dentro das cidades, caracterizanse polo arco oxibal.Como e tan alta ten mutos finos para que no se derrumben.

Al-ándalus

Os visigodos dominaron o territorio Romano e tamen a Península Iberica.
No ano 711, os musulmans dominaron a Península Iberica, cando entraron na Península asentáronse rapidamente.
Os reinos cristians
Os musulmans conquistaron case toda a península pero non toda, quedaron os reinos de: León, de Castela, de Aragon, de Pamplona e Condados cátalans.


No século XIII os reinos crístians decidiron facer unha reconquista.
Os musulmans foron derrotados na Batalla das Navas de Tolosa en 1292. O reina de Granada na metade oriental de Andalucía seguiu sendo musulman ata o ano 1492.

sábado, 22 de marzo de 2014

  A cultura musulmá.
Na cultura musulmá son máis avanzados ca o resto de Europa. Por exemplo:
-Matemáticas: difundiron o concepto e o uso do número 0.
-Astronomía e navegación: trouxeron instrumentos como o compás e o astrolabio.
-Medicina: difundiron hábitos diéteticos e dehixiene para previr enfermidades , realizaron operacións cirúrxicas con anestesia.
-Agricultura: introduciron novos cultivos (algodón, cítricos e o arroz).
-Literatura: produciron obrasn poéticas e filósofas de gran beleza.

Arte musulmá.
Un dos elementos máis característico da cultura islámica é o arco de ferradura.
O arco da ferradura é un elemento arquitectónico, cullos trazados correspóndese cun segmento de cicunferencia que ten unha longitud maior a mitad de dicha circunferencia.
Outros elementos da arte musulmá son as mesquitas, palacios gobernantes.

Os estilos na Península.
Hai tres tipos de estilos:
-Románico: adáptase a sociedade ruralizada, inculta e controlada pola Igrexa.  É un arte reazionado coa fe. Unha das contruccións máis coñecidas é a Catedral de Santiago.
-Gótico: chegou dsde Francia. Construíron catedrais en diversos sitios como: León,
Xirona, Toledo e Palma de Mallorca.
-Mudéxar: é un estilo propio da Península xa que se desenvolveu nos reinos cristiáns. Trátase dun período de arte islámico.